ข้อควรระวังในการใช้ยาตา-หู-จมูก-ปาก
9 กันยายน 2559
48 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาฟันเกิน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ข้อควรระวังในการใช้ยาตา-หู-จมูก-ปาก โดย ภก.ดร.ฉัตรชัย เชาว์ธรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ดนตรีบำบัด