รอยด่างที่ผิวหนัง
8 กันยายน 2559
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การปฏิบัติตนที่ดีเพื่อมีหัวใจแข็งแรง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รอยด่างที่ผิวหนัง โดย พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักชะเอมเทศ