รู้จักโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
7 กันยายน 2559
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้จักโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย พันโทหญิงนัยนา วงศ์สายตา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ดนตรีกับอารมณ์