การทำงานอย่างมีความหมาย
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กรณีทางจิตวิทยา "20 ปีชำระแค้น"

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำงานอย่างมีความหมาย โดย อ.ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
นอนหลับเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ