การพัฒนาและปรับสมองด้วยการฝึกสมาธิ
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อันตรายจากการพิสูจน์ภูมิแพ้

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การพัฒนาและปรับสมองด้วยการฝึกสมาธิ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ทำไมดนตรีช่วยคลายเครียดได้