การใส่รากฟันเทียม
1 กันยายน 2559
44 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การทำฟันกับหมอเถื่อน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใส่รากฟันเทียม โดย ผศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย