เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำกายภาพบำบัด
29 สิงหาคม 2559
43 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเบื่ออาหารของผู้สูงอายุ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำกายภาพบำบัด โดย ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ไซนัสอักเสบ