กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้น
25 สิงหาคม 2559
93 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สภากาชาดไทยเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนดูแลคนข้ามเพศ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้น โดย คุณมณฑิกา รัตนเรืองศิลป์ นักกิจกรรมบำบัด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ของฝากสุขภาพ :
สาเหตุของกลิ่นปาก