การออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป มีผลอย่างไรต่อไขมันและเส้นรอบเอว
24 สิงหาคม 2559
41 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้านการแพทย์แผนไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป มีผลอย่างไรต่อไขมันและเส้นรอบเอว โดย ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ ประธานชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย

ของฝากสุขภาพ :
การติดเชื้อที่ตา