"แสงแดด" ผลผลิตของธรรมชาติ ประโยชน์และโทษมหันต์
7 พฤษภาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การอดอาหารเช้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
"แสงแดด" ผลผลิตของธรรมชาติ ประโยชน์และโทษมหันต์ โดย อ.ชลลดา จงสมจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
บุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สารกัมมันตภาพรังสี โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
เหงื่อออกกลางคืน