โรคอ้วน
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การตรวจสุขภาพประจำปีดีต่อสุขภาพ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคอ้วน โดย รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ หัวหน้าคลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
อาการคลื่นไส้อาเจียน