ภัยวัณโรคดื้อยา
17 สิงหาคม 2559
41 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภัยวัณโรคดื้อยา โดย ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ หน่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
ความดันเลือดสูง