วัคซีน...ป้องกันและต้านมะเร็งได้จริงหรือไม่
15 สิงหาคม 2559
40 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ยาหอมช่วยปรับสมดุลของร่างกาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วัคซีน...ป้องกันและต้านมะเร็งได้จริงหรือไม่ โดย อ.ดร.ศิริพร จิตรแก้ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การจัดการความเครียด