ผู้นำที่ทุกคนต้องการ
6 พฤษภาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ผู้นำที่ทุกคนต้องการ โดย อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
การเอ็กซเรย์ส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่ โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
ลิ้นปี่