บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษา
9 สิงหาคม 2559
41 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาหูตึง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษา โดย อ.ดร.วรัญญู กองชัยมงคล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ผลของการอดนอน