โลหิตจาง...ภัยเงียบที่ควรรู้
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อันตรายจากการกินผักชีมากเกินไป

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โลหิตจาง...ภัยเงียบที่ควรรู้ โดย อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักโรคข้ออักเสบ