การฟังอย่างนักจิตวิทยา
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สัญญาณเตือนของคนรอบข้าง ช่วยยับยั้งการฆ่าตัวตาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การฟังอย่างนักจิตวิทยา โดย อ.พนิตา เสือวรรณศรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
กลิ่นปาก