การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โดย อ.ดร.นพมาศ พัดทอง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ภาวะกังวลและความตื่นกลัว