โรคในยุคดิจิตอล
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การกระตุ้นความคิดในผู้ป่วยสมองเสื่อม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคในยุคดิจิตอล โดย อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ