การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพของคนกลุ่มวัยทำงาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดย คุณนิดา รัตนครอง หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักโสม