ซองบุหรี่กับอิทธิพลในการสูบ
26 กรกฎาคม 2559
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการเปิดรับผู้ป่วยยากไร้ คัดกรองมะเร็งลำไส้ช่วยชีวิตฟรี โดย ผศ. พิเศษ พญ.วิริยาพร ฤทธิทิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ซองบุหรี่กับอิทธิพลในการสูบ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ของฝากสุขภาพ :
สาหร่ายเคลป์และสไปรูไลนา