การจัดการยาเหลือใช้
2 พฤษภาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคบีดีดี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การจัดการยาเหลือใช้ โดย ผศ.ภญ.ดร.ภูรี อนันตโชติ คุณสาวินี สุรัตพิพิธคุณ และ คุณรมิดา ลีวัฒนเดช คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีป้องกันการเกิดมะเร็ง โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
ลิ้นไก่