การทำกายภาพบำบัดได้ผลหรือไม่
25 กรกฎาคม 2559
42 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การใช้กายภาพบำบัดกับผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดได้ผลหรือไม่ โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น