กล้วยไม้เป็นยา
11 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เสวนา โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พัสส พระผู้ให้ "รู้ทันไวรัสตับอักเสบซี" โดย ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กล้วยไม้เป็นยา โดย ภก.นนทเลิศ เลิศนิติกุล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักสังกะสี