ความหวังในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
21 กรกฎาคม 2559
92 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
"i-CREATe 2016" เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดย คุณวันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความหวังในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดย ศ.พญ.แสงสุรีย์ จูฑา ประธานชมรมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแห่งประเทศไทย