ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี
20 กรกฎาคม 2559
40 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การบริโภคอาหารสำหรับผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี โดย ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักแมกนีเซียม