โยคะสำหรับผู้สูงวัย
8 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย โดย ศาตราจารย์กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โยคะสำหรับผู้สูงวัย โดย ครูนันทกา ทวีปกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความสามารถเด็ก จังหวัดลำปาง

ของฝากสุขภาพ :
รู้จักฟอสฟอรัส