ปลายประสาทชากับผู้ป่วยเบาหวาน
13 กรกฎาคม 2559
38 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคไขมันพอกตับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปลายประสาทชากับผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การนำบัวบกมาใช้ทางการแพทย์