กลิ่นปาก...ป้องกันได้
3 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะกระดูกหักในผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กลิ่นปาก...ป้องกันได้ โดย อ.ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

สุขภาพดีสร้างได้ :
ความเหมือนและความต่างของการรักษาโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีกับการฉายรังสี โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
เยื่อหุ้มหัวใจ