การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
8 กรกฎาคม 2559
39 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การรักษาคลองรากฟัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย อ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา