ฟันปลอม
7 กรกฎาคม 2559
41 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เฝ้าระวังโรคปอดบวมในเด็กช่วงหน้าฝน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ฟันปลอม โดย ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของเมล็ดปอ