การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถานการณ์โรคกระดูกพรุนในประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดย อ.ดร.นพมาศ พัดทอง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของตังกุย