รู้ไว้...ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา
4 กรกฎาคม 2559
41 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเฝ้าระวังป้องกันโรคหัด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ไว้...ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา โดย อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ไซนัสอักเสบ