เสาวรสกับประโยชน์ทางสุขภาพ
1 กรกฎาคม 2559
25 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วัยทำงานที่มีความเสี่ยงต่อโรคลมพิษ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เสาวรสกับประโยชน์ทางสุขภาพ โดย อ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของกระเทียม