รู้และเข้าใจในโรคที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้า
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้และเข้าใจในโรคที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้า โดย พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ของฝากสุขภาพ :
มารู้จักชะเอมเทศ