คลินิกการแพทย์ผสมผสานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว
30 เมษายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
คลินิกการแพทย์ผสมผสานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว โดย พญ.กฤตชญา ฤทธิ์ฤาชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สุขภาพดีสร้างได้ :
สารกัมมันตภาพรังสีนำมารักษามะเร็งได้อย่างไร โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
แผลเปื่อย