กินหมูดิบ ระวังหูดับ
24 มิถุนายน 2559
38 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
แนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากของผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กินหมูดิบ ระวังหูดับ โดย รศ.ภญ.ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของน้ำตา