โรคลำไส้แปรปรวน อย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรัง
23 มิถุนายน 2559
41 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
"คลินิคนิรนาม" ขยายเวลาทำการเพิ่ม โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคลำไส้แปรปรวน อย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรัง โดย ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของอัญชัน