โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
แนวทางการป้องกันภาวะลมแดด โดย นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์จีนประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ศูนย์ความเป็นเลิศการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
การเผาผลาญพลังงานของร่างกาย