งานอาจาริยปูชาอาจารย์ใหญ่และการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา
16 มิถุนายน 2559
39 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคไข้หูดับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
งานอาจาริยปูชาอาจารย์ใหญ่และการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา โดย รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
การวิ่งจอกกิ้ง