งานบริการโลหิต...จากเส้นเลือดของผู้บริจาคโลหิตสู่เส้นเลือดของผู้ป่วย
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
งานบริการโลหิต...จากเส้นเลือดของผู้บริจาคโลหิตสู่เส้นเลือดของผู้ป่วย โดย อ.ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พาณิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาการปวดหลังในผู้สูงอายุ