โรคกรดไหลย้อน ใครๆ ก็เป็นกัน
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความดันโลหิตสูง...ภัยคุกคามสุขภาพคนไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคกรดไหลย้อน ใครๆ ก็เป็นกัน โดย ภก.อนุกูล ชื่นอารมย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ผลของการอดนอน