การดูแลตนเองเมื่อมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม
1 มิถุนายน 2559
64 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถานการณ์โรคตาแดง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลตนเองเมื่อมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม โดย ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของมะนาว