การประคบสมุนไพรและการนวดน้ำมันหอมระเหยในผู้ที่ปวดหลัง
31 พฤษภาคม 2559
38 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ระวังลมแดดในเด็กเล็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การประคบสมุนไพรและการนวดน้ำมันหอมระเหยในผู้ที่ปวดหลัง โดย ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ผสมผสาน และรองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ของฝากสุขภาพ :
โรคซึมเศร้า