การรักษามะเร็งด้วยรังสี
30 พฤษภาคม 2559
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
แคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การรักษามะเร็งด้วยรังสี โดย อ.ดร.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ไซนัสอักเสบ