ตอบข้อสงสัยเรื่องการใช้ยาแก้ปวด
27 พฤษภาคม 2559
26 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ลมชักในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ตอบข้อสงสัยเรื่องการใช้ยาแก้ปวด โดย ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภก.ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล ที่ปรึกษาเลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา และที่ปรึกษาองค์กรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข

ของฝากสุขภาพ :
ต้อกระจก