ซนอย่างไรเข้าข่ายสมาธิสั้น
26 พฤษภาคม 2559
37 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วัยทำงานระวังเสพติดออนไลน์ ทำให้เครียด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ซนอย่างไรเข้าข่ายสมาธิสั้น โดย พญ.พริม ทัพวงศ์ กุมารแพทย์ต่อยอดพัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ของฝากสุขภาพ :
ต่อมไทรอยด์