มะเร็งในช่องปาก รู้เร็วรักษาได้
25 พฤษภาคม 2559
37 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การช่วยเหลือและเยียวยากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียน โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จ.เชียงราย โดย คุณอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะเร็งในช่องปาก รู้เร็วรักษาได้ โดย พญ.ฝนทิพย์ แจ้งแสง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
การติดเชื้อที่ตา