เรื่องฟันฟันกับปัญหาสังคมไทย
24 พฤษภาคม 2559
39 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคนิ่ว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เรื่องฟันฟันกับปัญหาสังคมไทย โดย ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
กลิ่นปาก