โรคปวดศีรษะและการใช้ยา
20 พฤษภาคม 2559
38 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การรักษาผู้ป่วยจิตเภท

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคปวดศีรษะและการใช้ยา โดย ผศ.ภญ.ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาการชา